Skip to main content
+46 10 888 6343
Jernaldervej 100, 8300 Odder, Denmark
Mån - fre 08:00 - 16:00

Flotta av Kalmar DRF450-75S5XS reachstackers anpassade för hantering av vindkraftverkstorn


UnikTruck har just valts som leverantör av en flotta av Kalmar DRF450-75S5XS reachstackers för lastade containrar till ett stort ingenjörs- och produktionsföretag.
Flotta av Kalmar DRF450-75S5XS reachstackers anpassade för hantering av vindkraftverkstorn

De har specialiserat sig på produktion och ytbehandling av enorma vindkraftverkstorn av stål för både offshore- och offshore-tillämpningar.

Kalmar DRF450-serien av reachstackers med en hjulbas på 7500 mm förbereddes och anpassades grundligt i vår särskilda verkstad i Hamburg före leverans. Bland annat förstärktes enheterna och konverterades till en kapacitet på 70 ton, inklusive fullständig omprogrammering av Kalmars programvara. Dessutom installerades en särskild 360 graders roterande sväng och c-krokar med en kapacitet på 100 ton.

Enheterna demonterades i tre delar i vår verkstad i Hamburg och skickades därefter på väg med tunga låglastare till en närliggande hamn, varifrån de transporterades vidare med rorofartyg. Demonteringen i tre delar var nödvändig för att få rätt vikt och storlek för att få de nödvändiga transporttillstånden.

När de grundläggande Kalmar-enheterna väl var på plats monterades de ihop av våra utbildade specialister med hjälp av två mobilkranar från en lokal leverantör och togs omedelbart i bruk för hantering av vindkraftverk. De två Kalmar reachstackarna utgör ett helt nytt och mångsidigt sätt att flytta tunga överdimensionerade stålkonstruktioner. Enheterna kommer att arbeta i longitudinell tandemdrift med en hastighet på 5 km/h med ståltorn som väger upp till 135-140 ton egenvikt. Enheterna kommer att köras på ett hyresavtal med ett komplett servicepaket under de kommande åren – som också hanteras av UnikTruck. Ännu ett exempel på vår breda och djupa internationella kompetens när det gäller specialiserade tunga lyft.

Bakgrundsinformation om UnikTruck

Vi har under många år specialiserat vår verksamhet på inköp, försäljning och uthyrning av gaffeltruckar med tung kapacitet och maskiner för containerhantering. Och vi bedriver handel över hela världen. Vi har ett mycket nära samarbete med de ledande märkena inom tunga lyft – som Kalmar, Hyster, SveTruck och SMV.

Vi är dock ett märkesoberoende företag och som sådant kan vi ge dig bästa möjliga vägledning utifrån dina individuella behov och krav. Vår utrustning kontrolleras, underhålls och renoveras i vår egen specialiserade verkstad som ligger i Hamburgs frihamn i Tyskland. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan erbjuda en hög enhetlig kvalitet – även på begagnad utrustning. vi har kontinuerligt mer än 100 gaffeltruckar och containerhanterare med tung kapacitet i lager för omedelbar leverans eller uthyrning. Du kan alltid se vårt lager av enheter i realtid på www.uniktruck.com.

Bakgrundsinformation om Kalmar

Kalmar tillhandahåller lösningar och tjänster för godshantering till hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri.
Kalmar är branschens föregångare inom terminalautomation och energieffektiv containerhantering, och en av fyra containerförflyttningar runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning.


Ska vi hjälpa dig också?