Skip to main content
+45 69 66 34 54
Jernaldervej 100, 8300 Odder, Denmark
Mon - Fri 08:00 - 16:00

UnikTruck leverer fuldt renoveret Heden 56160-12 til dansk kranspecialist

UnikTruck har netop leveret en fuldt renoveret 16 tons Heden tunge gaffeltruck til håndtering af krankomponenter (kranbjælker og kranvægte) til et dansk specialiseret transport- og kranfirma.

Kunden havde allerede en 28 tons SveTruck gaffeltruck i drift, som var blevet for stor til de aktuelle løftebehov. Kunden var derfor på udkig efter en ekstremt holdbar og robust brugt gaffeltruck på 16 tons med øjeblikkelig levering – og frem for alt med ultrakompakte fysiske mål. UnikTruck var i stand til at levere den legendariske Heden 5000-serie direkte fra hylden inden for 2 dage fra bestillingsdatoen.

UnikTruck A/S har altid mere end 100 gaffeltrucks og containerhåndteringsmaskiner med stor kapacitet på lager til omgående levering, uanset om det er til direkte salg eller udlejning.
Gaffeltrucken blev hurtigt tilpasset den specifikke anvendelse og blev leveret med UnikTruck’s egen dedikerede Volvo FH16-750 tunge lavlastere inklusive test og instruktioner på stedet. SveTruck 28 tons gaffeltruck blev naturligvis handlet ind af UnikTruck og vil blive gjort klar til salg til den næste bruger. UnikTruck har fokus på alsidighed og sætter en ære i at kunne reagere hurtigt og præcist på kundernes ønsker.

Endnu et fint eksempel på UnikTruck’s dybe og brede alsidighed og kompetence , når det gælder om at løse materialehåndteringsbehov ud over det sædvanlige. Hvis du har brug for brugte gaffeltrucks af første kvalitet, er vi det rette firma at tale med, vi har i mange år specialiseret vores forretning i køb, salg og udlejning af gaffeltrucks med stor kapacitet og containerhåndteringsmaskiner. Og vi handler over hele verden. Vi arbejder meget tæt sammen med de førende mærker inden for løft af tunge maskiner – som Kalmar, Hyster, SveTruck og SMV. vi er dog en mærkeuafhængig virksomhed, og som sådan kan vi give dig den bedst mulige vejledning, baseret på dine individuelle behov og krav. Vores udstyr kontrolleres, serviceres og renoveres på vores eget specialiserede værksted, som ligger i Hamburgs frihavn i Tyskland.

Vores erfaring og kompetence betyder, at vi kan tilbyde en høj ensartet kvalitet – også på brugt udstyr. vi har løbende mere end 100 gaffeltrucks og containerhåndteringsmaskiner med stor kapacitet på lager til omgående levering eller udlejning. du kan altid se vores lager af enheder i realtid på www.uniktruck.com

Heden har længe været specialist i udvikling og fremstilling af mellemtunge gaffeltrucks fra 4-16 tons kapacitet. Virksomheden var kendt for en no-nonsense tilgang til kvalitet og er bredt anset som en af de ægte kvalitetsfabrikker i branchen.

UnikTruck liefert komplett überholten Heden 56160-12 an dänischen Kranspezialisten

UnikTruck hat gerade einen komplett überholten 16-Tonnen-Heden-Schwerlaststapler für den Transport von Krankomponenten (Kranbalken und Krangewichte) an ein dänisches Spezialtransport- und Kranunternehmen geliefert.

Der Kunde hatte bereits einen 28-Tonnen-SveTruck-Gabelstapler in Betrieb, der für die aktuellen Hebeanforderungen zu groß geworden war. Daher suchte der Kunde einen extrem langlebigen und robusten 16-Tonnen-Gabelstapler aus zweiter Hand mit sofortiger Lieferung – und vor allem mit ultrakompakten Abmessungen. UnikTruck war in der Lage, die legendäre Heden 5000 Serie innerhalb von 2 Tagen ab Bestelldatum direkt aus dem Regal zu liefern.

UnikTruck A/S hat immer mehr als 100 Schwerlaststapler und Containerstapler auf Lager, die sofort geliefert werden können, unabhängig davon, ob es sich um einen direkten Verkauf oder eine Vermietung handelt.
Der Gabelstapler wurde schnell an die spezifische Anwendung angepasst und mit UnikTrucks eigenem Schwerlasttieflader Volvo FH16-750 geliefert, einschließlich Tests und Anweisungen vor Ort. Der SveTruck 28-Tonnen-Gabelstapler wurde natürlich von UnikTruck in Zahlung genommen und wird für den Verkauf an den nächsten Nutzer vorbereitet.UnikTruck konzentriert sich auf Vielseitigkeit und ist stolz darauf, schnell und präzise auf Kundenwünsche reagieren zu können.

Ein weiteres gutes Beispiel für die große Vielseitigkeit und Kompetenz von UnikTruck, wenn es darum geht, außergewöhnliche Anforderungen an den Materialtransport zu erfüllen. Wir haben uns seit vielen Jahren auf den Ankauf, den Verkauf und die Vermietung von Schwerlaststaplern und Containerumschlagmaschinen spezialisiert. Und wir handeln weltweit. Wir arbeiten sehr eng mit den führenden Marken im Bereich der Schwerlaststapler zusammen – wie Kalmar, Hyster, SveTruck und SMV. Wir sind jedoch ein markenunabhängiges Unternehmen und als solches können wir Ihnen die bestmögliche Beratung geben, basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen. Unsere Geräte werden in unserer eigenen Fachwerkstatt im Hamburger Freihafen kontrolliert, gewartet und überholt.

Durch unsere Erfahrung und Kompetenz können wir Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität – auch bei Gebrauchtgeräten – bieten und halten ständig mehr als 100 Schwerlaststapler und Containerumschlaggeräte zur sofortigen Auslieferung oder Vermietung auf Lager, die Sie jederzeit in Echtzeit unter www.uniktruck.com einsehen können.

Heden war lange Zeit ein Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von mittelschweren Gabelstaplern mit einer Tragfähigkeit von 4-16 Tonnen. Das Unternehmen war bekannt für seinen kompromisslosen Qualitätsansatz und wird weithin als eine der echten Qualitätsfabriken der Branche angesehen.

UnikTruck levererar en helrenoverad Heden 56160-12 till dansk kranspecialist

UnikTruck har just levererat en helt renoverad 16-tons Heden-tung gaffeltruck för hantering av krankomponenter (kranbalkar och kranvikter) till ett danskt specialiserat transport- och kranföretag.

Kunden hade redan en SveTruck-gaffeltruck på 28 ton i drift, som hade blivit för stor för de aktuella lyftbehoven. Kunden letade därför efter en extremt hållbar och robust begagnad gaffeltruck på 16 ton med omedelbar leverans – och framför allt med ultrakompakta fysiska mått. UnikTruck kunde leverera den legendariska Heden 5000-serien direkt från hyllan inom två dagar från beställningsdatum.

UnikTruck A/S har alltid mer än 100 gaffeltruckar och containerhanterare med tung kapacitet i lager för omedelbar leverans, oavsett om det är för direktförsäljning eller uthyrning.
Gaffeltrucken anpassades snabbt till den specifika tillämpningen och levererades med UnikTrucks egen dedikerade Volvo FH16-750 tunga låglastare inklusive testning och instruktioner på plats. SveTrucks 28-tons gaffeltruck byttes naturligtvis in av UnikTruck och kommer att förberedas för försäljning till nästa användare. UnikTruck fokuserar på mångsidighet och är stolt över att kunna reagera snabbt och exakt på kundernas krav.

Ännu ett fint exempel på UnikTrucks djupa och breda mångsidighet och kompetens , när det gäller att lösa materialhanteringsbehov utöver det vanliga. Om du behöver begagnade gaffeltruckar av första kvalitet är vi rätt företag att tala med, vi har under många år specialiserat vår verksamhet på inköp, försäljning och uthyrning av gaffeltruckar och containerhanteringsmaskiner med tung kapacitet. Och vi bedriver handel över hela världen. Vi har ett mycket nära samarbete med de ledande märkena inom lyft av tung utrustning – som Kalmar, Hyster, SveTruck och SMV. vi är dock ett märkesoberoende företag och som sådant kan vi ge dig bästa möjliga vägledning, utifrån dina individuella behov och krav. Vår utrustning kontrolleras, servas och renoveras i vår egen specialiserade verkstad som ligger i Hamburgs frihamn i Tyskland.

Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan erbjuda en hög enhetlig kvalitet – även på begagnad utrustning. vi har kontinuerligt mer än 100 gaffeltruckar och containerhanterare med tung kapacitet i lager för omedelbar leverans eller uthyrning. du kan alltid se vårt lager av enheter i realtid på www.uniktruck.com.

Heden var länge specialist på utveckling och tillverkning av mellantunga gaffeltruckar från 4-16 tons kapacitet. Företaget var känt för en no-nonsense inställning till kvalitet och betraktas allmänt som en av de genuina högkvalitativa fabrikerna i branschen.

UnikTruck delivers fully refurbished Heden 56160-12 to Danish crane-specialist

UnikTruck just delivered a fully refurbished 16 ton Heden heavy-duty forklift for the handling of crane components (crane beams and crane-weights) to a Danish specialist transport- and crane company.

The customer already had one 28 ton SveTruck forklift in operation, which had become too big for the current lifting needs. So the customer was looking for an extremely durable and robust 16 ton second-hand forklift with immediate delivery – and above all with an ultra-compact physical measures. UnikTruck was able to supply the legendary Heden 5000 series directly from the shelf within 2 days from date of ordering.

UnikTruck A/S always keeps more than 100 heavy capacity forklifts and container-handlers in stock for immediate delivery, regardless if it is for outright sale or rental purposes.
The forklift was quickly adapted to the specific application and was delivered with UnikTruck’s own dedicated Volvo FH16-750 heavy low-loader including on-site testing and instructions. The SveTruck 28 ton forklift was naturally traded in by UnikTruck and will be prepared for sale to the next user.UnikTruck is focused on versatility and takes pride in being able to react quickly and precisely on customer demands.

Yet another fine example of the deep and wide UnikTruck versatility and competence , when it comes to solving materials handling needs out of the ordinary. If you need first-quality second-hand forklifts, we are the right company to speak to.We have for many years specialized our business in the purchase, sale and rental of heavy capacity forklifts and container-handling machines. And we transact all over the world. We work very closely with the leading brands in the field of heavy-equipment lifting – like Kalmar, Hyster, SveTruck and SMV.We are, however, a brand-independent company and as such we can give you the best possible guidance, based on your individual needs and requirements. Our equipment is controlled, serviced and refurbished in our own specialized workshop located within the Freeport of Hamburg, Germany.

Our experience and competence mean that we can offer a high uniform quality – also on pre-owned equipment.We continuously keep more than 100 heavy capacity forklifts and container-handlers in stock for immediate delivery or rental.You can always see our stock of units in real-time at www.uniktruck.com

Heden was a long-time specialist in the development and manufacturing of medium-heavy forklifts from 4–16 ton capacity. The company was renowned for a no-nonsense approach to quality and is widely regarded as one of the genuine high-quality factories in the industry.