Skip to main content
+45 69 66 34 54
Jernaldervej 100, 8300 Odder, Denmark
Mon - Fri 08:00 - 16:00

Kalmar 16 tons diesel gaffeltruck leveret til tysk gaffeltruckudlejningsfirma

Gaffeltrucken blev leveret i maj 2015. Kalmar gaffeltrucken blev grundigt renoveret på vores dedikerede værksted i Hamborg inden levering. Blandt andet blev masten tilpasset til en totalhøjde på 2900 mm for at bevare maksimal alsidighed. Enheden blev leveret i ét stykke med vores egen dyblastbil. Endnu et eksempel på, at brugt udstyr også kan være førsteklasses udstyr.

Baggrundsinformation om UnikTruck
Vi har i mange år specialiseret vores forretning i køb, salg og udlejning af gaffeltrucks og containerhåndteringsmaskiner med stor kapacitet. Og vi handler over hele verden. Vi arbejder meget tæt sammen med de førende mærker inden for løft af tungt udstyr – som Kalmar, Hyster, SveTruck og SMV.

Vi er dog en mærkeuafhængig virksomhed, og som sådan kan vi give dig den bedst mulige vejledning, baseret på dine individuelle behov og krav. Vores udstyr kontrolleres, serviceres og renoveres på vores eget specialværksted, som ligger i Hamburgs frihavn i Tyskland. Vores erfaring og kompetence betyder, at vi kan tilbyde en høj ensartet kvalitet – også på brugt udstyr.

Vi har løbende mere end 100 gaffeltrucks og containerhåndteringsmaskiner med stor kapacitet på lager til øjeblikkelig levering eller udlejning. Du kan altid se vores lager af enheder i realtid på www.uniktruck.com

Kalmar 16 ton diesel forklift delivered to german forklift rental company

The forklift was delivered in May 2015. The Kalmar forklift was refurbished thoroughly in our dedicated workshop in Hamburg before delivery. Among other things the mast was adapted to an overall height of 2900mm in order to maintain maximum versatility. The unit was delivered in one piece by our own low-loader. Yet another example that second-hand equipment can also be first-class equipment.

Background information on UnikTruck
We have for many years specialized our business in the purchase, sale and rental of heavy capacity forklifts and container-handling machines. And we transact all over the world. We work very closely with the leading brands in the field of heavy-equipment lifting – like Kalmar, Hyster, SveTruck and SMV.

We are, however, a brand-independent company and as such we can give you the best possible guidance, based on your individual needs and requirements. Our equipment is controlled, serviced and refurbished in our own specialized workshop located within the Freeport of Hamburg, Germany. Our experience and competence means that we can offer a high uniform quality – also on pre-owned equipment.

We continuously keep more than 100 heavy capacity forklifts and container-handlers in stock for immediate delivery or rental. You can always see our stock of units in real-time at www.uniktruck.com

Kalmar 16 ton dieseltruck levererad till tysk gaffeltruckuthyrningsfirma

Gaffeltrucken levererades i maj 2015. Kalmar-gaffeltrucken renoverades grundligt i vår specialiserade verkstad i Hamburg före leverans. Bland annat anpassades masten till en totalhöjd på 2900 mm för att bibehålla maximal mångsidighet. Enheten levererades i ett stycke med vår egen låglastare. Ännu ett exempel på att begagnad utrustning också kan vara förstklassig utrustning.

Bakgrundsinformation om UnikTruck
Vi har under många år specialiserat vår verksamhet på inköp, försäljning och uthyrning av gaffeltruckar och containerhanteringsmaskiner med stor kapacitet. Och vi bedriver handel över hela världen. Vi har ett mycket nära samarbete med de ledande märkena inom lyft av tung utrustning – som Kalmar, Hyster, SveTruck och SMV.

Vi är dock ett märkesoberoende företag och som sådant kan vi ge dig bästa möjliga vägledning utifrån dina individuella behov och krav. Vår utrustning kontrolleras, underhålls och renoveras i vår egen specialiserade verkstad som ligger i Hamburgs frihamn i Tyskland. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan erbjuda en hög enhetlig kvalitet – även på begagnad utrustning.

Vi har kontinuerligt mer än 100 gaffeltruckar och containerhanterare med tung kapacitet i lager för omedelbar leverans eller uthyrning. Du kan alltid se vårt lager av enheter i realtid på www.uniktruck.com.

Kalmar 16 ton diesel forklift delivered to german forklift rental company

The forklift was delivered in May 2015. The Kalmar forklift was refurbished thoroughly in our dedicated workshop in Hamburg before delivery. Among other things the mast was adapted to an overall height of 2900mm in order to maintain maximum versatility. The unit was delivered in one piece by our own low-loader. Yet another example that second-hand equipment can also be first-class equipment.

Background information on UnikTruck
We have for many years specialized our business in the purchase, sale and rental of heavy capacity forklifts and container-handling machines. And we transact all over the world. We work very closely with the leading brands in the field of heavy-equipment lifting – like Kalmar, Hyster, SveTruck and SMV.

We are, however, a brand-independent company and as such we can give you the best possible guidance, based on your individual needs and requirements. Our equipment is controlled, serviced and refurbished in our own specialized workshop located within the Freeport of Hamburg, Germany. Our experience and competence means that we can offer a high uniform quality – also on pre-owned equipment.

We continuously keep more than 100 heavy capacity forklifts and container-handlers in stock for immediate delivery or rental. You can always see our stock of units in real-time at www.uniktruck.com